Vilkår

Velkommen til anmeldelse-spilleautomat.com!

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av anmeldelse-spilleautomat.com Nettstedet på anmeldelse-spilleautomat.com.

Ved å gå inn på denne nettsiden, antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke anmeldelse-spilleautomat.com hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen er underlagt følgende terminologi og alle avtaler: "Kunde", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som logger seg inn på denne nettsiden og er konsistent vilkår og betingelser for selskapet. "Selskap", "selv", "vi", "vår" og "oss" refererer til våre Selskap. «Kunde», «kunder» eller «oss» refererer til både klienten og oss. Alle vilkår gjelder for by på, aksept og vurdering av betalingen som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å møte kundens leveringsbehov de nevnte tjenestene til selskapet, i samsvar med og under hensyntagen til gjeldende lovgivning ad. Enhver bruk terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de er tatt som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler. Ved å gå inn på anmeldelse-spilleautomat.com godtar du bruken av informasjonskapsler med personvernerklæring anmeldelse-spilleautomat.com.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler som lar oss få informasjon om brukeren for hvert besøk. De er informasjonskapsler bruker nettstedet vårt for å aktivere funksjonalitet i visse områder for å gjøre det enklere for folk å besøke vårt Nettside. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er angitt, eier anmeldelse-spilleautomat.com og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene eiendom for alt materiale på anmeldelse-spilleautomat.com. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan du får tilgang dette er anmeldelse-spilleautomat.com for personlig bruk underlagt begrensningene angitt i disse vilkårene og forhold.

Du må ikke:

 • Publiser materiale på nytt med anmeldelse-spilleautomat.com
 • Salg, leie eller underlisensier materiale med anmeldelse-spilleautomat.com
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra anmeldelse-spilleautomat.com
 • Omorganiser innhold med anmeldelse-spilleautomat.com

Deler av denne nettsiden gir brukerne muligheten til å legge ut og utveksle meninger og informasjon enkelte områder av nettstedet. anmeldelse-spilleautomat.com filtrerer, redigerer, publiserer eller anmelder ikke tidligere kommentarer til deres tilstedeværelse på nettstedet. Kommentarer uttrykker ikke synspunkter og meninger anmeldelse-spilleautomat.com, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler personens synspunkter og meninger som publiserer sine synspunkter og meninger. I den grad gjeldende lov tillater, vil det anmeldelse-spilleautomat.com er ikke ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller kostnader som påløper og/eller led på grunn av det enhver bruk og/eller publisering og/eller utseende av kommentarer på denne nettsiden.

anmeldelse-spilleautomat.com forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge inn kommentarer på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykke til derfor;
 • Kommentarer krenker imidlertid ingen immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett ikke begrenset til, patent eller varemerke for en tredjepart;
 • Kommentarer inneholder ingen injurierende, ærekrenkende, støtende, obskøne eller på annen måte ulovlig materiale som er en invasjon av personvernet
 • Kommentarer vil ikke bli brukt til å oppmuntre eller fremme forretninger eller skikk eller representasjon kommersiell virksomhet eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved til anmeldelse-spilleautomat.com Club en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og styrke andre å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller media.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Presseorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som hyperkobling til Nettsteder til andre børsnoterte selskaper; og
 • Systemisk akkrediterte selskaper, unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedighetsshopping sentre, og veldedige innsamlingsgrupper som kanskje ikke er hyperlenket til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan koble til vår hjemmeside, publikasjoner eller annen informasjon på nettstedet hvis lenken: (a) er ikke villedende på noen måte; (b) innebærer ikke sponsing, godkjenning eller godkjenning den koblende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer til koblingskonteksten kundesiden.

Vi vurderer og kan godkjenne andre tilkoblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder;
 • dot.com-fellesskapsnettsteder;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • nettkatalogdistributører;
 • internettportaler;
 • regnskaps-, juridiske og konsulentselskaper; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne forespørsler om å koble til disse organisasjonene hvis vi fastslår at: (a) koblingen ikke ville gjort det vi ser ugunstig på oss selv eller våre akkrediterte selskaper; (b) organisasjonen ikke har dem negative rekorder hos oss; (c) fordelen for oss av synligheten til hyperkoblingen kompenserer for fraværet fra anmeldelse-spilleautomat.com; og (d) koblingen er i sammenheng med generell informasjon om ressursen.

Disse organisasjonene kan koble til hjemmesiden vår hvis lenken: (a) ikke er villedende på noen måte; (b) innebærer ikke sponsing, godkjenning eller godkjenning av koblingsparten og dens produkter eller tjenester; og (c) er passende for konteksten til den koblende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i paragraf 2 ovenfor og ønsker å komme i kontakt med vår nettstedet, må du varsle oss ved å sende en e-post til anmeldelse-spilleautomat.com. Ta med din navn, ditt organisasjonsnavn, kontaktinformasjon og nettadressen din, en liste over alle nettadressene du kommer fra du har tenkt å koble til nettstedet vårt, og en liste over nettadresser på nettstedet vårt som du vil koble til ønsket å koble til. Vent 2-3 uker for svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

 • Bruke firmanavnet vårt; eller
 • Bruke Uniform Resource Locator du er koblet til; eller
 • Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av vår koblede nettside, dvs meningsfull i sammenheng og innholdsformat på linkerens nettsted.

Ingen bruk av anmeldelse-spilleautomat.com-logoen eller andre kunstverk vil være tillatt for lenker hvis det er ikke merke lisensavtale.

iFrame

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som er i endring på noen måte den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Ansvar for innhold

Vi er ikke ansvarlige for innholdet som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss mot alle krav som vises på nettstedet ditt. Ingen link(er) ville fungere vises kanskje ikke på noen nettsider som kan tolkes som ærekrenkende, uanstendig eller kriminell eller krenkende, ellers krenkende eller krenkende krenkelse eller andre brudd på rettighetene til tredjeparter.

Forbehold av rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle eller individuelle koblinger til vår nettsted. Du vi godtar å umiddelbart fjerne eventuelle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi reserverer også retten til å forbedre dem vilkår og betingelser og koblingspolicy til enhver tid. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, Er du enig være bundet av og overholde disse vilkårene og betingelsene for kobling.

Fjerning av linker fra nettstedet vårt

Hvis du av en eller annen grunn finner en kobling på nettstedet vårt som er støtende, vennligst kontakt oss og gi oss beskjed hvert øyeblikk. Vi vil imøtekomme forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktighet; Vi lover heller ikke å garantere at nettstedet vil forbli tilgjengelig eller at det vil gjøre det materiale på nettsiden blir oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og vilkår og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen det vil ikke:

 • begrensning eller utelukkelse av vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
 • begrens noe av vårt eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov lovgivning; eller
 • ekskluder ethvert ansvar for oss eller ditt som ikke kan utelukkes under gjeldende lov.

Begrensninger og ansvarsfraskrivelser angitt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er tar hensyn til forrige avsnitt; og (b) regulerer eventuelle forpliktelser som oppstår fra begrensningserklæringen ansvar, inkludert ansvar som følger av kontrakten, erstatningsansvar og på grunn av brudd på juridisk plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet er tilgjengelig gratis, vil vi gjøre det skal ikke være ansvarlig for tap eller skade av noen art.